Býk

Cesta hovězího masa začíná šlechtěním

Genetika má na kvalitu hovězího masa nebývalý vliv. Promítá se do jeho barvy a textury, rozhoduje o obsahu tuku i kvalitě bílkovin. Češi ročně snědí průměrně 10 kilogramů hovězího na osobu a česká kuchyně ho zná jako „třetí nejpoužívanější maso“. I z toho důvodu má smysl zajímat se o jeho původ.

 

Šlechtění dobytka hraje v kvalitě masa klíčovou roli. Díky pečlivému výběru rodičovského páru je možné produkovat maso s konzistentní kvalitou a přispívat tak ke zdraví a spokojenosti spotřebitelů.

 

Proces šlechtění hovězího dobytka

Nelekněte se, pro začátek jsme si pro vás připravili pár informací odborného charakteru, tak abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak náročný a systematický proces to je. Obecně platí, že cílem šlechtění hovězího dobytka je zlepšit genetický potenciál stáda tak, aby se zvýšila efektivita produkce masa i kvalita produktů. Základními kroky procesu jsou:

1. Výběr kvalitní plemenice. Taková kráva je nositelkou silných genetických vlastností, má dobrou fyzickou stavbu, je zdravá a má vynikající reprodukční schopnosti.

2. Křížení. Při šlechtění hovězího dobytka může být použito různých strategií křížení včetně čistokrevného chovu, křížení plemen či hybridizace.

3. Testování potomstva. Potomci jsou sledováni a testováni pro žádoucí vlastnosti, jako jsou rychlý přírůstek hmotnosti, kvalita masa a odolnost vůči nemocem.

4. Selekce. Na základě výsledků testování se vyberou nejlepší jedinci pro další reprodukci, aby se genetický potenciál stáda neustále zlepšoval.

5. Genetické testování. Moderní technologie umožňují genetické testování jedinců, což pomáhá identifikovat specifické genetické markery, a přispívá k chovu kvalitních kusů.

 

Kvalitní rodičovský pár je základ

V České republice se šlechtění více než dvě desítky let věnuje například královéhradecká společnost CHOVSERVIS a.s., která je součástí skupiny AGROMĚŘÍN. „Naši šlechtitelé vybírají z velkého množství plemenic z chovů napříč republikou ty nejlepší. Kvalitní rodičovský pár je vždy základ,“ říká Stanislava Ervová, generální ředitelka společnosti.

CHOVSERVIS a.s. nabízí chovatelům hospodářských zvířat komplexní služby od produkce inseminačních dávek býků a kanců přes kontrolu užitkovosti a sonografická vyšetření až po obchod se zvířaty. Pod značkou TORO® Hlavečník provozuje jateční činnost a zásobuje český trh masnými specialitami vlastní výroby. Možná je znáte z internetové samoobsluhy Rohlík.

Zastavme se ještě krátce u termínu plemenice. Označujeme tak pečlivě vybrané krávy, které mají skvělé výsledky v produkci mléka či masa a výborný genetický potenciál. „Nejlepší plemenice jsou inseminovány býky, kteří splňují vysoké chovné parametry. Pokud se z takového rodičovského páru narodí býček, putuje do naší inseminační stanice v Litohoři, pokud jalovička, zůstává jako chovný kus ve stáji,“ dodává Ervová.

 

Česko má vysokou úroveň odchovu

Historie stanice v Litohoři sahá do 50. let minulého století. Aktuálně je zde ustájeno 45 plemenných býků, od kterých se ročně odebírá více než 100 tisíc inseminačních dávek. Plemeno, o němž hovoříme, má název český strakatý skot. Říká se mu také „česká straka“, „červená straka“ nebo „čestr“. Vyznačuje se robustní stavbou těla s charakteristickými skvrnami – odtud slovo „strakatý“ v názvu. „V současnosti dosahuje toto plemeno vynikajících výsledků v mléčné užitkovosti a produkci chuťově výrazného masa,“ podotýká Stanislava Ervová s tím, že je charakteristické širokou typovou variabilitou a jeho adaptabilita umožňuje využití ke kombinované produkci. Mimo jiné se využívá i pro užitkové křížení.   

A jak tedy vypadá cesta ke špičkovému býkovi? Vše začíná výkupem zdravého telete býčka od kvalitních rodičů právě ve stanici v Litohoři. „Sledujeme jeho zdravotní stav, růstové schopnosti, stavbu těla i jeho chování,“ popisuje Ervová s tím, že například agresivní býk zde nemá co dělat. Jakmile dosáhne býček 12 měsíců, je testování ukončeno. Výběru se účastní specialisté ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu a na základě jejich doporučení následně inseminační technici vpraví do plemenic sperma vybraných býků.

 

Superbýk se objeví jednou za deset let

„Ročně testujeme 8–9  býků, z nichž se v nabídce českých chovů objeví opravdu jen ti nejlepší,“ vysvětluje Stanislava Ervová s tím, že „superbýk“ neboli býk s výjimečnými genetickými vlastnostmi, které mají schopnost zlepšit genetický potenciál celého stáda, se podaří vyšlechtit zhruba jednou za 10 let: „U nás se proslavil býk IBALGIN, o kterého byl enormní zájem jak doma, tak v zahraničí. Podobně zvučná jména dnes mají býci MAGNUM, ZORAN nebo MAJSTER.“

Chovných býků, jejichž inseminační dávky se používají k připouštění plemenic, je z celkového množství odchovaných kusů vždy jen zlomek. Ostatní býci se vykrmují a končí na jatkách. Obecně lze říci, že je úroveň odchovu na farmách velmi vysoká. Moderní větrané stáje s dobrým přístupem k vodě a krmivu jsou dnes samozřejmostí.

 

Co vše lze v mase šlechtěním dobytka změnit?

  • Texturu a šťavnatost. Šlechtěním lze u zvířat ovlivnit strukturu svalů, což může ovlivnit texturu masa – bude měkčí, šťavnatější a chutnější.
  • Obsah tuku. Selekcí zvířat s vhodným genetickým pozadím lze zamíchat s obsahem tuku v mase. To může vést k jeho lepší chuti a struktuře.
  • Barvu masa. Šlechtění se může promítnout i do barvy masa a může tak mít přímý dopad na jeho vzhled, a potažmo nákupní chování spotřebitele.
  • Kvalitu bílkovin. Zlepšení genetického potenciálu zvířat může vést k lepší kvalitě bílkovin v mase a tím pádem k jeho lepší nutriční hodnotě a chuti.

 

Co dodat závěrem? Hovězí maso je neodmyslitelnou součástí tradiční české kuchyně a tedy oblíbených pokrmů od guláše přes svíčkovou až po bifteky a steaky. „Kvalita masa je pro nás vždy prvořadá,“ potvrzuje generální ředitelka společnosti CHOVSERVIS a.s.

Je to často právě maso domácího původu, co dělá českou kuchyni se všemi svými tradičními recepty výjimečnou. Nezapomínejte na to a ptejte se na původ potravin. Je to důležité.

 

Zaujalo vás tohle téma? Diskutujte o něm. Na sociálních sítích nebo naživo! Budeme rádi, když ho budete sdílet společně s námi.

Související články

  • zemědělství

V České republice je precizní zemědělství, nebo chcete-li „zemědělství 2.0“, čím dál populárnější. Stojíme na prahu nové éry, která do práce zemědělců, pěstitelů a chovatelů plně integruje moderní technologie, inovace a udržitelnost. Ukážeme vám, jak může vypadat technologický pokrok v tradičních zemědělských procesech a postupech.